FFmpeg 常用命令

视频拼接

  1. 创建一个文件 filelist.txt,写入需要合并的视频的全称
file '202105225.mkv'
file '202105226.mkv'
  1. 然后执行以下命令,进行拼接
ffmpeg -f concat -i filelist.txt -c copy output.mkv

视频裁剪

ffmpeg -ss 00:00:00 -t 01:40:00 -i 20210707_101928.mkv -vcodec copy -acodec copy output.mkv

-ss 剪切的开始时间点
-t 视频的结束时间点

视频压缩

  1. 改变文件大小
ffmpeg -i 20210707_101928.mkv -fs 500MB output.mkv

-fs 指定文件压缩后最大值为 500MB
  1. 改变帧率
ffmpeg -i 20210707_101928.mkv -r 30 output.mp4

-r 将帧率设置为 30 fps

THE END